تفاوت سیگنال اعتماد گارانتی و شبکه اجتماعی

در میان انواع مختلف سیگنالهای اعتماد،گارانتی رایجترین آنهاست. این سیگنالهای اعتماد می توانند به شکل بی اندازهای قدرتمند باشند(و حتی در بعضی صنعتها،این انتظار وجود دارد)،نقطه اعتماد و اتکا در بازاریابی آنلاین محسوب می شوند. آن‌ها به مشتریانن درر آینده تضمین می کنند که در این رویداد،در صورتی که یک فروشنده یا وبسایت بی‌توجه به نیک و بد(unscrupulouss) است یاا مشتریی نظر خود را تغییر می دهد یا اینکه از خریدشان ناراضی هستند،در این صورت پول و سرمایه ی آن‌ها تحت حفاظت است.این موضوع می تواند برای تجارت شما چیز منحصر به فردی باشد،به عنوان یک پس پرداخت یا سیاست بازگشتی ویژه،همان کاری که VISA و MasterCard روی وبسایت شما انجام می دهند.
این سیگنالهای اعتماد در بازارهای خدماتی مالی در همه جا هستند و این کار به دلایل خوبی صورت می گیرد.اینها همچنین اززز رایجترین و قابل تشخیص ترین سمبولها در دنیا هستند،فقط به این دلیل ساده که خیلی آن‌ها را دیده ایم.در حقیقت،آن‌ها خیلی رایججج هستند،و اگر ما آن‌ها را نبینیم خیلی عجیب و شک برانگیز خواهد بود.

اثبات سیگنالهای اعتماد در شبکه ی اجتماعی

افزایش درخشان و زودگذر شبکه های اجتماعی چیزهای زیادی در پی داشت، یکی از آن‌ها رشد انفجاری در “social proof” به عنوان یک سیگنال اعتماد بود. این دسته از سیگنالهای اعتماد شامل همه چیز می شوند،از بازدید مشتریان گرفته(از قبیل آنهایی که روی وبسایت “seen” شده اند،مانند Yelp)تا توصیه های دهانی (word-of-mouth recommendations) از طرف مشتریانی که از خریدشان راضی بوده اند یا از طرف کارشناسان صنعتی.
مانند گارانتیها،سیگنالهای اعتماد social proof می توانند به شکل قدرتمندی قانع کننده باشند،چون چیزهای کمی در مقایسه با بازخوردهای مثبت،و بازدیدهای بالا و جو مثبت عمومی در رابطه با یک محصول یا برند از طرف افراد واقعی،مشتریان آینده را وادار به خرید می کند. بعضی از سایتها به توصیه های کارمندان درون صنعتی(industry-insider)علاقه مند هستند،همانطور که در مثال بازاریابی ایمیل Aweber در بالا مشاهده کردیم.دیگر سایتها به بازخوردها از طرف مشتریان در شبکه های اجتماعی نگاه می کنند.اگر شما به استفاده از این گونه سیگنالهای اعتماد فکر می کنید،مطمئن باشید که نامهای منفرد و هویتها به سادگی قابل تصدیق هستند،از بازدیدهایی که بینام هستد و هرکسی ممکن است آنرا نوشته باشد استفاده نکنید و از نوشته های ترکیبی چند آدم مختلف هم استفاده نکنید.اعتبار و سندیت عامل کلیدی در موفقیت این نوع از سیگنال های اعتماد است.